Phòng học ngoại ngữ Atrolab ALL500

Phòng học ngoại ngữ Atrolab ALL500

GIỚI THIỆU THIẾT BỊ PHÒNG ATROLAB ALL-500 (HONG KONG) Hệ thống phòng học ngoại ngữ là một hệ thống thiết bị đào tạo điều khiển âm thanh hình ảnh qua máy tính điều khiển mới kinh tế, thiết bị giáo dục sử dụng công nghệ mới đưa vào

GIỚI THIỆU THIẾT BỊ PHÒNG ATROLAB ALL-500 (HONG KONG)

Hệ thống phòng học ngoại ngữ là một hệ thống thiết bị đào tạo điều khiển âm thanh hình ảnh qua máy tính điều khiển mới kinh tế, thiết bị giáo dục sử dụng công nghệ mới đưa vào chương trình điều khiển máy tính bằng ngôn ngữ mới. Hệ thống có giao diện sống động trong hoạt động, dễ dàng sử dụng và nhanh chóng tức thời.

I. SƠ ĐỒ HỆ THỐNG PHÒNG HỌC

II. CÁC TÍNH NĂNG SỬ DỤNG BÀN ĐIỀU KHIỂN.

Bàn điều khiển được sản xuất với các giao diện hoạt động chính như: Vùng điều khiển chính, Vùng chức năng chính, Vùng hoạt động và vùng đa chức năng.

Ø  Vùng giao diện hoạt động là vùng hiển thị LCD hiển thị cho ngồi học sinh và các tính năng điều khiển hệ thống.

Ø  Vùng điều khiển chính là vùng điều khiển của giáo viên dùng điều khiển các máy thiết bị của giáo viên và học sinh. Ngoài ra nó có giá trị như nhưng trang giấy chuyển trang trước, sau khi đặt chế độ kiểm tra chắc nghiệm, màn hình, xoá tất cả, nguồn cho loa ngoài và khoá máy học sinh.

Ø  Vùng chức năng chính là vùng chuyển mạch các chức năng của hệ thống.

Ø  Vùng đa chức năng là vùng điều khiển các thiết bị đa năng âm thanh và thiết bị VGA…

 

Tắt/ mở hệ thống:

Kiểm tra các kết nối của hệ thống, bật nguồn của hệ thống. Sau đó Reset lại nó, lựa chọn điều khiển máy tính hoặc Bàn điều khiển hệ thống; Tắt nguồn hệ thống để thoát

Sử dụng Bàn điều khiển hệ thống:

Các nút All-Call, Demo, Insert A, Insert B, Insert C, Insert D, Play-PMG, Match, Loop, Small Group, Big Group, các nút này hoạt động không xen lẫn nhau, khi nhấn nút hoạt động chính của một nút, chức năng khác sẽ được dừng lại.

1.Chức Năng Giảng Dạy:

Truyền âm thanh thực tới các học viên

Giáo viên giảng bài, kết hợp âm thanh của thiết bị như máy tính, cassette…

2.Chức Năng Thảo Luận Nhóm

Học viên có thể đối thoại thành từng nhóm

Giáo viên có thể vào nhóm để nghe

3.Chức Năng Ghi Âm - Giảng Dạy Phiên Dịch

Ghi âm đoạn, ghi âm đồng bộ, ghi âm hội thoại

Giọng nói của học viên có thể được nghi lại hoặc được truyến tới các học viên khác để nghe

4.Chức Năng Kiểm Tra

Kiểm tra nghe, kiểm tra nói, kiểm tra trắc nghiệm, kiểm tra viết

Đánh gia sự phát triển của học viên

5.Chức Năng Điều khiển màn hình máy chiếu

Giáo viên điều khiển tín hiệu máy chiếu

Điều khiển tín hiệu Video

6.Chức Năng Điều khiển nguồn âm thanh

Giáo viên điều khiển tín hiệu âm thanh và các chức năng Cassette.

Tín hiệu âm thanh máy tính, DVD….

 

Sản phẩm cùng loại