Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

08:28 - 21/09/2019

Chúng tôi chuyên các giải pháp thiết bị giáo dục và đào tạo:

Phòng học ngoại ngữ

Phòng trình chiếu cao cấp

Phòng âm thanh học đường.

Phòng học ngoại ngữ ATT200.

Phòng học ngoại ngữ Comweb

Phòng học ngoại ngữ XCLASS - SUNTECH

Phòng học ngoại ngữ Atrolab

Thiết bị dạy nghề

Các thiết bị thí nghiệm môn học....