Máy chiếu vật thể UNISMART

MÁY CHIẾU VẬT THỂ TAMTUS VISUALTABLE

Liên hệ

Phần mềm có thể tạo ra các bài học thuận tiện bằng cách chuyển văn bản từ máy in hoặc ảnh chụp thành văn bản có thể chỉnh sửa được. Cắt và dán vào tài liệu có thể chỉnh sửa như file Microsoft Word. Có thể dễ dàng kết hợp Internet vào trong bài học bằng cách lấy các file hình ảnh, từ ngữ và tìm ý nghĩa của chúng trên từ điển trực tuyến.Hỗ trợ giảng dạy ngay trên lớp học qua việc tìm kiếm.
Mua hàng