Tin tức

Giải pháp phòng học ngoại ngữ thông minh

13:58 | 18/10/2023

Giải pháp phòng học ngoại ngữ thông minh là một hệ thống được phát triển để cung cấp môi trường học tập tiên tiến và hiệu quả cho việc học...

Ứng dụng của màn hình tương tác vào giảng dạy 4.0

10:19 | 05/08/2023

Ứng dụng của màn hình tương tác vào giảng dạy 4.0 Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng, việc áp dụng công nghệ vào lĩnh vực giáo dục...

Edge Blending - Cùng tìm hiểu giải pháp ghép nhiều máy...

11:40 | 21/08/2020

Như chúng ta đã biết, máy chiếu phục vụ rất hiệu quả cho việc trình diễn nội dung với kích thước lớn.

Edge Blending - Cùng tìm hiểu giải pháp ghép máy chiếu

11:35 | 21/08/2020

Như chúng ta đã biết, máy chiếu phục vụ rất hiệu quả cho việc trình diễn nội dung với kích thước lớn.  

Máy chiếu 3D

14:53 | 12/11/2014

Những gì bạn cần để thưởng thức 3D màn ảnh rộng là một máy chiếu hỗ trợ 3D, máy tính để bàn nền tảng 3D của nVidia, nguồn phim/game 3D và kính 3D chuyên...