Tin tức

Edge Blending - Cùng tìm hiểu giải pháp ghép nhiều máy...

11:40 | 21/08/2020

Như chúng ta đã biết, máy chiếu phục vụ rất hiệu quả cho việc trình diễn nội dung với kích thước lớn.

Edge Blending - Cùng tìm hiểu giải pháp ghép máy chiếu

11:35 | 21/08/2020

Như chúng ta đã biết, máy chiếu phục vụ rất hiệu quả cho việc trình diễn nội dung với kích thước lớn.  

Máy chiếu 3D

14:53 | 12/11/2014

Những gì bạn cần để thưởng thức 3D màn ảnh rộng là một máy chiếu hỗ trợ 3D, máy tính để bàn nền tảng 3D của nVidia, nguồn phim/game 3D và kính 3D chuyên...