Máy chiếu đa năng Triumph Board

Máy chiếu đa năng Triumph Board PJ1000ST

Liên hệ

Rút ngắn khoảng cách chiếu và tối đa hóa tính hiệu quả bài thuyết trình của bạn với máy chiếu TRIUMPH BOARD PJ1000 ST DLP. Cung cấp một giải pháp chiếu ngắn khoảng cách cho giáo dục (bao gồm cả bảng trắng tương tác) và các ứng dụng trong văn phòng. Sự lưa chọn lý tưởng cho bất kỳ phòng trong môi trường giáo dục và doanh nghiệp, các máy chiếu PJ1000 ST tối ưu không gian có sẵn để cài đặt,
Mua hàng