Lạnh lùng hạt sương rơi ...

Lạnh lùng hạt sương rơi ...

15:50 - 02/10/2012

Mây nước thản nhiên trôi Thản nhiên điệu ru hời Sỏi đá muốn thành đôi Em tôi mình thành đá !

Trăng mỉm cười rất lạ
Nửa bóng ngả lênh chênh
Ngã đời nằm chênh chếch
Soi lòng người chênh vênh
Giòng trôi như định mệnh
Tạo hóa lỡ an bài
Buồn vui chồng cao mãi
Bụi trần chất nghiêng vai
Khuyết hao mảnh vai gầy
Đa đoan nặng bóng mây
Mặc sóng đời đưa đẩy
Em cũng thản nhiên rồi
Cạn lòng để đời trôi
Cạn lòng để tình vơi
Em - biến thành đá sỏi
Lạnh lùng hạt sương rơi !