PHÒNG HỌC NGOẠI NGỮ SẢN XUẤT TẠI NHẬT BẢN

Phòng học ngoại ngữ Nhật Bản DLL

DLL: Lab ngôn ngữ kỹ thuật số là sản xuất tại Nhật Bản. Đây là hệ thống mới nhất của kỹ thuật số đầy đủ mà đã được phát triển trong khi thành công với công nghệ của Sony LL. Đơn giản và hơn nữa khả năng hoạt động tuyệt vời, giọng nói truyền tải chất lượng cao mà không có sự chậm trễ, tiết kiệm điện và độ bền cao và như vậy được đánh giá và được áp dụng trong các trường đại học, trường cao đẳng n

DLL: Lab ngôn ngữ kỹ thuật số là sản xuất tại Nhật Bản.
Đây là hệ thống mới nhất của kỹ thuật số đầy đủ mà đã được phát triển trong khi thành công với công nghệ của Sony LL.
Đơn giản và hơn nữa khả năng hoạt động tuyệt vời, giọng nói truyền tải chất lượng cao mà không có sự chậm trễ, tiết kiệm điện và độ bền cao và như vậy được đánh giá và được áp dụng trong các trường đại học, trường cao đẳng nghề nghiên cứu ngôn ngữ và các trường trung học và như vậy.