Ứng dụng của màn hình tương tác vào giảng dạy 4.0

Ứng dụng của màn hình tương tác vào giảng dạy 4.0

10:19 - 05/08/2023

Ứng dụng của màn hình tương tác vào giảng dạy 4.0

Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng, việc áp dụng công nghệ vào lĩnh vực giáo dục đã trở thành một xu hướng không thể phủ nhận. Trong số các công nghệ hiện đại, màn hình tương tác đã chứng minh sự hiệu quả của mình trong giảng dạy 4.0 - một phương pháp giảng dạy tiên tiến và sáng tạo.

Giải pháp phòng học ngoại ngữ thông minh
Edge Blending - Cùng tìm hiểu giải pháp ghép nhiều máy chiếu
Edge Blending - Cùng tìm hiểu giải pháp ghép máy chiếu
Máy chiếu 3D